YLEISTÄ PÄIVÄHOITOPAIKOISTA

Riihitontun päiväkotiin voi hakea hoitopaikkaa ympäri vuoden. Huomioithan, että suurin osa 
hoitopaikoista vapautuu kesäkuussa esikoululaisten siirtyessä kouluun. Heinäkuu on päiväko-
dissamme maksuton kuukausi. Kun perheelle myönnetään hoitopaikka, on päiväkotiimme mahdollista 
tutustua ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 

Päiväkotimme päivärytmi ja tilat on sopivat noin 1.5-vuotiaille lapsille ja sitä vanhemmille. 
Riihitontussa ei ole ns. osastoja, mikä mahdollistaa sen, että sisarukset voivat olla 
hoitopäivän aikana yhdessä. Rakennuksessamme on runsaasti jakotiloja, joten toteutamme 
päivittäin pienryhmätoimintaa lasten iänmukaisissa ryhmissä. 

Uuden 1.8.2016 voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi varhaiskasvatusoikeutta on rajattu niiltä 
lapsilta,joiden toinen vanhempi on kotona esimerkiksi työttömyyden tai vanhempainvapaan vuoksi.
Jokaisella lapsellaon oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko. Lapsen tarvitseman tuen tai 
perhetilanteen vuoksi lapsella voi olla oikeus laajennettuun varhaiskasvatukseen. Riihitontun 
päivähoitopaikat on ensisijaisesti kokopäiväpaikkoja.Lapsen ollessa tilapäisesti osapäivähoidossa 
(esimerkiksi vanhemman työttömyyden vuoksi) hoitoaika on 4h/pvä tai kolmena päivänä viikossa 
(7 h, 7 h ja 6 h). Hoitoajat ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ja hoitoaika on sitova. 
Varsinaisia e-pvä sopimuksia Riihitontussa ei enää ole vaan osapäiväpaikat on varattu niitä 
tarvitseville perheille.

ASIAKASMAKSUISTA

Kun päiväkotimme on varmistanut hoitopaikkanne, Oulun kaupunki määrittelee perheellenne 
palvelusetelin, jolloin tulosidonnaisuus ja mahdolliset sisarusalennukset lasketaan samojen 
tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Lisätietoa palvelusetelistä:
http://www.ouka.fi/oulu/palveluseteli/yksityisen-paivahoidon-palveluseteli

Uudet paikkahintamme 1.8.2016 ovat seuraavat: 

   - yli 3 v korkein asiakasmaksu 307 e (paikkahinta 735, palvelusetelin vähimmäisarvo 428 ja 
     maksimiarvo 718, jolloin alimman maksun mukaisesti vanhempien osuus on 17 e/kk)
   - alle 3 v korkein asiakasmaksu 300 e (paikkahinta 1220, palvelusetelin vähimmäisarvo 920 
     ja maksimiarvo 1210, jolloin alimman maksun mukaisesti vanhempien osuus on 10 e) 
   - osapäivähoidossa olevien lapsien paikkahinnat lasketaan erilaisilla omavastuuosuuksilla,
     esimerkiksi 20h/vko on puolet kokopäivämaksusta

AUKIOLOAJAT:

Olemme avoinna arkisin klo 07.00-17.00. 
Päiväkotimme on suljettuna joulun ja uudenvuoden välisen ajan sekä heinäkuun.