YLEISTÄ PÄIVÄHOITOPAIKOISTA

Riihitontun päiväkotiin voi hakea hoitopaikkaa ympäri vuoden. Huomioithan, että suurin osa 
hoitopaikoista vapautuu kesäkuussa esikoululaisten siirtyessä kouluun. Heinäkuu on päiväko-
dissamme maksuton kuukausi. Kun perheelle myönnetään hoitopaikka, on päiväkotiimme mahdollista 
tutustua ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 

Päiväkotimme päivärytmi ja tilat on sopivat noin 1.5-vuotiaille lapsille ja sitä vanhemmille. 
Riihitontussa ei ole ns. osastoja, mikä mahdollistaa sen, että sisarukset voivat olla 
hoitopäivän aikana yhdessä. Rakennuksessamme on runsaasti jakotiloja, joten toteutamme 
päivittäin pienryhmätoimintaa lasten iänmukaisissa ryhmissä. 

Uuden 1.8.2016 voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi varhaiskasvatusoikeutta on rajattu niiltä 
lapsilta,joiden toinen vanhempi on kotona esimerkiksi työttömyyden tai vanhempainvapaan vuoksi.
Jokaisella lapsellaon oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko. Lapsen tarvitseman tuen tai 
perhetilanteen vuoksi lapsella voi olla oikeus laajennettuun varhaiskasvatukseen. Riihitontun 
päivähoitopaikat on ensisijaisesti kokopäiväpaikkoja.Lapsen ollessa tilapäisesti osapäivähoidossa 
(esimerkiksi vanhemman työttömyyden vuoksi) hoitoaika on 4h/pvä tai kolmena päivänä viikossa 
(7 h, 7 h ja 6 h). Hoitoajat ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ja hoitoaika on sitova. 
Varsinaisia e-pvä sopimuksia Riihitontussa ei enää ole vaan osapäiväpaikat on varattu niitä 
tarvitseville perheille.

ASIAKASMAKSUISTA

Kun päiväkotimme on varmistanut hoitopaikkanne, Oulun kaupunki määrittelee perheellenne 
palvelusetelin, jolloin tulosidonnaisuus ja mahdolliset sisarusalennukset lasketaan samojen 
tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Lisätietoa palvelusetelistä:
http://www.ouka.fi/oulu/palveluseteli/yksityisen-paivahoidon-palveluseteli

Uudet paikkahintamme 1.12.2018 alkaen ovat seuraavat: 

   - yli 3 v korkein asiakasmaksu 304e (paikkahinta 740e)
   - alle 3 v korkein asiakasmaksu 309e (paikkahinta 1235e)

AUKIOLOAJAT:

Olemme avoinna arkisin klo 07.00-17.00. 
Päiväkotimme on suljettuna joulun ja uudenvuoden välisen ajan sekä heinäkuun.